luni, 12 mai 2008

PHENDIMOS ROMANO

``EK GAJO SHAI TE JIVEL MASHKAR AMENDE, TALE EK ROM NASHTIL TE JIVEL MASHKAR LE GAJE``

Niciun comentariu: