luni, 12 mai 2008

O prnango xelado

Rromani Bósna II.

O prnango xeladoSol panз xelade aćhile dromal, sa ćud, kana dikhle o trùpo odole prnange xeladesqoro.

Pása lesOe - lesqo banduk. Phiravel sas váзe o mulo jekh xelákerdino purano unifórmo, pharravdo anglal. Jekh buxlo churidipen chinel sas lesqo kolin, sa and-o kalo rat.

- Dikh-ta, o Izéti kátkha! - phenda jekh xelado.

- Amaro Rrom, o Izéti. Kon зanel de kana si akate ćhudino?

- Ója, ov si... -phende e avera.

Khetane vazdie les thaj ligarde les anda jekh vesorro, na but dur.

Kerde lesqe k-o maskar limóri phuváça, ta besle tele trujal, khinde ta zalutne, te pien cérra thuv.

- Hej, no kaj stale lesqe tiraxa? - puchla o xelado, odova so angluno prinзardas o trúpo. Besel sas vi ov ta piel sas thuv. „Sar phenen, amaro rrom, o Izéti, sar phenen, more, prnango mardas pes amare phuváqe?”

E avera khanć na phende. Sar jekh murs, bi lavesqo, ustile te ućharen rranénça ta patrnénça o limóri e prnange xeladesqoro.

And-o gav Rijecani, Bósna - Zulaj 1992.
Velibor Čolić

Rinčhibardăs: Rézműves Melinda

Niciun comentariu: