sâmbătă, 2 august 2008

TUKE PAPONA,TUKE MAMIE

PARIKERAV,NAISARAV THAI ROVAV
TUMENDAR NIKADA NA BISTERAV!
TUME, MERE PAPONA SO BUKIARDINEAN
MAN TE AVEL SOSA TE JIVINAU:
JIVIMOS RATESKO THAI JIVIBEN ILESKO!

NAISARAV PAPO THAI TUKE BARO DEVEL
ANDAR SOSTE HAKIARAV AMARIA CHIBIAKO
PURANIBEN!BUT LOSHAV KANA SHUNAV!

PARIKERAV MAMIE KAI DIKHESMAN OPRAL
SO BUT NASUL ANDE MURO THAN PHIRADIAN!
THAI KANA KO PUNRO PHABULEM TU MAN
KAI DUKHALIN PIKHENDE NINGERDIAN!
BUT ANGLA TUTE MERE PIKHE PERAVAU
ANDAR O LAJAV O BARO SO HHALEAN!

LIDUIENGE,SOLDUIENGE VAKERAU:
BI-KHINIAREN TUMARE KOKALA PHAGE
BUKIATAR,DUKHATAR,BOKHATAR,
HHOLEATAR....

ACHEN DEVLESA,SI TE RAMOSARAV TUMENGE PALEM!

Niciun comentariu: