miercuri, 7 iulie 2010

De vandut tiganca tanara

Cu privire la originea ţiganilor există multe răspunsuri. După documente istorice româneşti, ţiganii au intrat în Europa odată cu ultimele invazii mongole, fiind luaţi robi de către tătari, aceasta fiind şi calea celor care-au intrat în Principatele Române (la jumătatea secolului al XIII-lea), după cum afirmă şi marele istoric Nicolae Iorga.
Chiar dacă unele teorii cu privire la originea ţiganilor sînt probabile, iar altele reale, certă rămîne direcţia Orient-Occident şi faptul că farmecul vieţii asiatice s-a pierdut pe măsura pătrunderii acestora în ţările Europei Occidentale. (Mihai Merfea, Ţiganii - Integrarea socială a romilor, 1991).
Fiind aduşi în România ca robi, aceşti oameni au fost trataţi, vreme de cîteva secole, ca nişte obiecte vorbitoare. Elveţianul Emile Kohly, într-un memoriu tipărit la Iaşi în 1841, adresa următoarea întrebare: "Veţi îndrăzni vreodată să vă număraţi printre neamurile civilizate, atîta timp cît se va putea citi într-unul din jurnalele voastre: de vîndut o ţigancă tînără?"
Dacă în Evul Mediu romii din Ţările Române au avut condiţia de robi, fiind privaţi de libertate şi alte drepturi, în Epoca Modernă, factorii politici ai timpului, începînd cu Alexandru Ioan Cuza, şi-au schimbat viziunea adoptînd un set de măsuri prin care anumite categorii de romi au fost scoase din vechea lor condiţie socio-juridică şi transformaţi în oameni liberi, însă antisemitismul din perioada celui de-al Doilea Război Mondial le-a oferit ţiganilor, din nou, o soartă tragică, datorată închiderii acestora în lagăre de concentrare, în ghetouri şi în lagăre de exterminare, sau deportării lor în Transnistria.
Maria GOLBAN

http://www.ziarulfaclia.ro/Comunicare-intercultural%C4%83-1-PROBLEMELE-ROMILOR-%C5%9EI-INTEGRAREA-LOR-EUROPEAN%C4%82+38774

Niciun comentariu: